მისიონერები

ნატო ბერიაშვილი


 კინო სკოლაში არის პროექტი, რომელიც კინოს საშუალებით, მომავალი თაობების გაცნობის და მათ მომომავალ განვითარებაში წვლილის შეტანის შესაძლებლობას გვაძლევს.