ხშირად დასმული კითხვები

რატომ აქვს კინოჩვენებებს საგანმანალებლო ფუნქცია?

ამბის თხრობა და მის ირგვლივ მსჯელობა ათასწლეულების მანძილზე საგანმანათლებლო პროცესის ერთერთი ქვაკუთხედი იყო. ფილმი, თხრობის ყველაზე თანამედროვე  ფორმაა და ამასთან ერთად  კინემატოგრაფი

არსებობს რაიმე კვლევა ამ იდეის დამამტკიცებელი?

რეგულარულ კინოჩვენებებზე დასწრება ავითარებს კომუნიკაციის უნარს, კრიტიკულ აზროვნებას. იგი აფართოებს ბავშვების მიერ, სხვადასხვა კულტურების, საზოგადოებისა და ენების აღქმას, აყალიბებს მათ  მიმართ თანაგრძნობას.