ფილმები / ფილმები

Main Menu

Locale

ka

Language Switcher

Controller

Modules\Front\Http\Controllers\textController.php

View

Modules\Front\Resources\views\text.blade.php

Common Part

stdClass Object ( [id] => 36 [parent_id] => 0 [level_id] => 1 [collection_id] => 1 [title] => ფილმები [position] => 2 [route] => ფილმები [controller] => textController [item_type_id] => 1 [attached_collection_id] => 0 [hidden] => 0 [created_at] => 2020-06-13 12:29:53 [updated_at] => [token] => ) 1

Content Part

stdClass Object ( [id] => 61 [structure_id] => 36 [visibility] => 1 [homepage_show] => 0 [sidebar_show] => 0 [footer_show] => 0 [other] => 0 [attached_collection_id] => 0 [language] => ka [title] => ფილმები [title2] => [subtitle] => [route] => [redirect] => [description] => [content] => [meta_keys] => [meta_description] => [created_at] => 2020-06-13 12:29:53 [page_views] => 0 ) 1

Attachments Part

Illuminate\Support\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) 1