მენეჯმენტი

„კინო სკოლაში” ხორციელდება კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიერ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მატერიალური მხარდაჭერით.

კოტე ჩლაიძე

რეგიონული პროექტების დეპარტამენტის უფროსი

კოტე ჩლაიძე

კარგ კინოს აქვს თვისება ადამიანის ცხოვრება საინტერესო გახადოს. ჩვენ კარგ კინოს ქვეყნის რეგიონების სკოლებში ვაჩვენებთ და ვფიქრობთ, რომ საჭირო საქმეს ვაკეთებთ.

თეა გაბიძაშვილი

რეგიონული პროექტების დეპარტამენტის მენეჯერი

თეა გაბიძაშვილი

როცა პროექტში ჩართული ბავშვების შეფასებებს ისმენ და მათ ქმედებებს ხედავ, ხვდები რომ საქმე, რომელსაც აკეთებ სულაც არ არის რუტინა, არამედ რეალურად ცვლის თაობას, კვალს ტოვებს მათ ცხოვრებაში. დარწმუნებული ვარ, „კინო სკოლაში“ თავის თავში ატარებს საკმარის პოტენციალს განვითრებისთვის, ჩვენ მხოლოდ გზამკვლევის ფუნქციას ვითავსებთ.