საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ზ. გამსახურდიას სანაპირო # 4, მე-4 სართული, თბილისი
ტელეფონი: (+ 995 322) 2 999 200
ფაქსი: (+995 322) 2 999 102
ელ-ფოსტა: info@gnfc.ge